Persondatapolitik

Persondatapolitik – Fonden CBS Academic Housing

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fonden CBS Academic Housing er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

CBS Academic Housing

v. adm. direktør Helle Schlegel Rasmussen

Porcelænshaven 18B

2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 26152372

Telefon: 38153015

E-mailadresse: hsr.boligfond@cbs.dk 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

·       Formål: Vurdering af ansøgere i forhold til en konkret stilling, der skal besættes.

·       Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, email, CV samt øvrige personlige oplysninger, du selv vælger at medtage i din ansøgning og dit CV. Vi anbefaler, at du ikke opgiver dit CPR-nummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b: Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra: din ansøgning og det materiale, du har valgt at vedhæfte. Vi kontakter ikke referencepersoner uden forudgående aftale med dig.

Opbevaring af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger indtil ansættelsesprocessen er gennemført, dog i højst fire måneder efter, at den valgte kandidat er tiltrådt stillingen.

Når du lejer en bolig hos os, behandles følgende personoplysninger:

·       Formål: At indgå lejeaftale og regulere lejeforholdet, mens du bor hos os.

·       Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, email, bankkonto, studieretning eller ansættelsestilknytning til CBS samt opholdets varighed.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b: Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra: Oplysninger, du selv har opgivet i forbindelse med ansøgning om bolig, enten til CBS, til Fonden CBS Academic Housing eller til administrator.

Opbevaring af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter fraflytning.

Når du bruger vores help desk, indsamler vi følgende personoplysninger:

·       Formål: At identificere den person, der har behov for assistance.

·       Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, email

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b: Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra: Din egen indtastning i help desk-systemet.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Help desk-systemet varetages af Zendesk Inc., som er lokaliseret både inden for EU og EØS og i USA. Zendesk er Privacy Shield-certificeret.

Opbevaring af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter fraflytning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

                

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815