Hovedtal

 
Kollegiepladser (pr. 01.01.2023) 266
• heraf ejede 248
• heraf lejede 18

Boliger til gæsteforskere (pr. 01.01.2023) 43
• heraf ejede 30
• heraf lejede 6
• heraf drift af eksternt ejede 7

Lejere i 2022:
• studerende (ca.) 724
• gæsteforskere (ekskl. familiemedlemmer) 135

Mio. DKK 2022
Årets resultat 41,2
Egenkapital 91,1
Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme 274,2

Antal medarbejdere: 6 

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815