Bestyrelsen/The Board

Bestyrelsen udgøres af fire personer: To medlemmer udpeges af Danish Society for Education and Business (tidligere FUHU) og et af rektor for Copenhagen Business School, mens bestyrelsen selv vælger det fjerde.

Adm. direktør, Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang, formand (Chairman) 

Fhv. rektor på CBS Finn Junge-Jensen, næstformand (Vice-chairman)

Universitetsdirektør, CBS, Arnold Boon, medlem (member)

HR- og Kommunikationsdirektør, Nykredit, medlem (Member)

Fhv. rektor på CBS, Per Holten-Andersen, medlem (Member)

 

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815